Banner

Josef Kusmi? Moravský Beroun | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Kusmi?

Adresa: Polní 613

  793 05 Moravský Beroun

  ?eská republika

Telefon +420 554 733 388


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka