Banner

Karel Tome?ek Velký Týnec | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Tome?ek

Adresa: Kr?ma?ská 467

  783 72 Velký Týnec

  ?eská republika

Telefon +420 585 155 261


Další informace

Poskytování služeb v oblasti nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka