Banner

KBS Hranice, s.r.o. (pobo?ka Hranice I-M?sto) Hranice I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? KBS Hranice, s.r.o. (pobo?ka Hranice I-M?sto)
Autodoprava - kontakty

KBS Hranice, s.r.o. (pobo?ka Hranice I-M?sto)

Adresa: B?lotínská 1904

  753 01 Hranice I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 651 381

Fax +420 581 601 532

Email kbs.hranice@tiscali.cz

Web http://www.kbs-hranice.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava