Banner

Ladislav Pilmajer | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ladislav Pilmajer
Autodoprava - kontakty

Ladislav Pilmajer

Adresa: Drahanovice 192

  783 44

  ?eská republika

Telefon +420 585 949 295


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava