Banner

Marcel Hubá?ek Záb?eh | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Marcel Hubá?ek

Adresa: Oborník 556/31

  789 01 Záb?eh

  ?eská republika

Telefon +420 583 411 272

Fax +420 583 411 272


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava