Banner

Martin Sm?tal Bystrovany | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Martin Sm?tal

Martin Sm?tal

Adresa: Budovcova 207/15

  779 00 Bystrovany

  ?eská republika

Telefon +420 585 312 985

Fax +420 585 311 409

Email kontejnerodvoz@volny.cz

Web http://www.smetal.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:30 – 15:00

Další informace

Nabízíme: odvoz a následná recyklace stavebních odpad?, suti, demolice staveb a bourací práce, prodej sypkých materiál? (písek, šterk), nákladní a kontejnerová doprava (velkobjemová doprava). Poskytujeme výkopové a zemní práce, stavební úpravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava