Banner

MECHADOP, s.r.o. P?erov VI-Újezdec | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MECHADOP, s.r.o.

Adresa: K Mošt?nici 265/8a

  750 02 P?erov VI-Újezdec

  ?eská republika

Telefon +420 581 209 236

Email machadop@seznam.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka