Banner

Michal Trkala - AUTODOPRAVA Hranice I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Michal Trkala - AUTODOPRAVA
Autodoprava - kontakty

Michal Trkala - AUTODOPRAVA

Adresa: Hrom?vka 1889

  753 01 Hranice I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 603 870


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava