Banner

Milan K?ížek Šternberk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan K?ížek

Adresa: Nádražní 1705/48

  785 01 Šternberk

  ?eská republika

Telefon +420 585 012 873


Další informace

Zajišt?ní mezinárodní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava