Banner

BOPA SPED, s.r.o. Olomouc-Hej?ín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BOPA SPED, s.r.o.

Adresa: Dolní hej?ínská 47/25

  779 00 Olomouc-Hej?ín

  ?eská republika

Telefon +420 585 202 260

Email bopasped@quick.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava