Banner

David Langer Olomouc-Droždín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Langer

Adresa: Vít?zství 176/20

  779 00 Olomouc-Droždín

  ?eská republika

Telefon +420 585 383 547


Další informace

Zprost?edkování velkoobchodu se základními zem?d?lskými produkty, živými zví?aty, textilními surovinami a polotovary. Silni?ní nákladní doprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava