Banner

David Langer Olomouc-Droždín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Langer

Adresa: Vít?zství 176/20

  779 00 Olomouc-Droždín

  ?eská republika

Telefon +420 585 383 547


Další informace

Zprost?edkování velkoobchodu se základními zem?d?lskými produkty, živými zví?aty, textilními surovinami a polotovary. Silni?ní nákladní doprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava