Banner

Diesel Transport, s.r.o. Olomouc | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Olomouc Diesel Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Diesel Transport, s.r.o.

Adresa: Statky 198

  779 00 Olomouc

  ?eská republika

Telefon +420 585 754 816

Fax +420 585 754 859

Email dieseltransport@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabídka tuzemské a mezinárodní kamiónové dopravy a p?epravy nadrozm?rných náklad?. Provád?ní zemních, skrývkových a demoli?ních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava