Banner

EGT Logistics, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Hodolany) Olomouc-Hodolany | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Olomouc EGT Logistics, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Hodolany)
Autodoprava - kontakty

EGT Logistics, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Hodolany)

Adresa: Sladkovského 1215/41a

  779 00 Olomouc-Hodolany

  ?eská republika

Telefon +420 541 421 940

Web http://www.egt.cz


Další informace

Zajiš?ujeme vnitrostátní a mezinárodní p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava