Banner

EGT Logistics, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Hodolany) Olomouc-Hodolany | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Olomouc EGT Logistics, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Hodolany)
Autodoprava - kontakty

EGT Logistics, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Hodolany)

Adresa: Sladkovského 1215/41a

  779 00 Olomouc-Hodolany

  ?eská republika

Telefon +420 541 421 940

Web http://www.egt.cz


Další informace

Zajiš?ujeme vnitrostátní a mezinárodní p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava