Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Holice) Olomouc-Holice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Olomouc Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Holice)
Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Olomouc-Holice)

Adresa: Hamerská 624/19

  772 06 Olomouc-Holice

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 240 509

Email olomouc@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava