Banner

Josef Kupka Olomouc-Nová Ulice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Kupka

Josef Kupka

Adresa: Za vodojemem 1005/4

  779 00 Olomouc-Nová Ulice

  ?eská republika

Telefon


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  6:00 – 22:00

Další informace

Nákladní autodoprava a kontejnerová doprava. Nabízím dovoz písku, odvoz suti, st?hování, kácení strom? a o?ezy. Realizuji vyklízení objekt?, p?dních a sklepních prostor. Zajistím odvoz odpad? na skládku, nebo do sb?rného dvora.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava