Banner

RANDYSEK, s.r.o. Hranice I-M?sto | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

RANDYSEK, s.r.o.

RANDYSEK, s.r.o.

Adresa: Družstevní 442

  753 01 Hranice I-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 581 615 161

Fax +420 581 696 273

Email robert@randysek.eu

Web http://www.autodoprava-sara.cz


Další informace

Nabídka nákladní, stavební a kontejnerové autodopravy s využitím mechanické ruky, hydraulický je?áb, bagry. Provád?ní výkopových a zemních prací, prodej št?rku.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka