Banner

STV TRANS, s.r.o. Prost?jov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? STV TRANS, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

STV TRANS, s.r.o.

STV TRANS, s.r.o.

Adresa: Za Brn?nskou ulicí 4292

  796 01 Prost?jov

  ?eská republika

Telefon +420 582 361 026

Fax +420 582 361 028

Email stv@stvtrans.cz

Web http://www.stvtrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Mezinárodní kamiónová nákladní autodoprava, p?epravujeme nebezpe?né náklady ADR t?. 1 - 9, výbušniny, zbran?, munice EX III, pr?myslové trhaviny. Bezpe?nostní poradce D.G.S.A., carnet TIR. Zajiš?ujeme velkoobjemové 120 m3 a nadrozm?rné p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava