Banner

Adoko CZ, s.r.o. Ronov nad Doubravou | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Adoko CZ, s.r.o.

Adresa: Zámecká 1

  538 42 Ronov nad Doubravou

  ?eská republika

Telefon +420 469 690 321

Fax +420 469 690 439

Web http://www.adoko.cz


Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka