Banner

Agro Trade Praha, a.s. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Agro Trade Praha, a.s.
Autodoprava - kontakty

Agro Trade Praha, a.s.

Adresa: Veliny 1

  534 01

  ?eská republika

Telefon +420 466 682 186


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava