Banner

ASK - servis, s.r.o. Vysoké Mýto-Litomyšlské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ASK - servis, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

ASK - servis, s.r.o.

Adresa: ?eských brat?í

  566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 465 420 043


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka