Banner

CONDOR TRANZIT TIR, s.r.o. Svitavy-Lány | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CONDOR TRANZIT TIR, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CONDOR TRANZIT TIR, s.r.o.

Adresa: Úvoz 563/11

  568 02 Svitavy-Lány

  ?eská republika

Telefon +420 461 548 011

Email condortranzit@iol.cz


Další informace

Poskytování služeb v oblasti silni?ní nákladní motorové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka