Banner

CS Sped, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

CS Sped, s.r.o.

Adresa: Osík 124

  569 67

  ?eská republika

Telefon +420 461 615 900


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka