Banner

CULKA & SADLIK, s.r.o. Ronov nad Doubravou | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CULKA & SADLIK, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CULKA & SADLIK, s.r.o.

Adresa: Svatok?ížská 465

  538 42 Ronov nad Doubravou

  ?eská republika

Telefon +420 469 690 232

Fax +420 469 690 279

Email culka@culka-sadlik.cz

Web http://www.culka-sadlik.cz


Další informace

Poskytování služeb v oblasti vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy a nakládání s nebezpe?nými odpady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava