Banner

Damar - Trans, s.r.o. Litomyšl-M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Damar - Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Damar - Trans, s.r.o.

Adresa: Na Lánech 764

  570 01 Litomyšl-M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 461 619 489

Fax +420 461 619 489

Email damar-trans@lit.cz

Web http://www.damartrans.cz


Další informace

Firma se zabývá dopravou p?evážen? sypkých hmot a zem?d?lských komodit.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka