Banner

DemoServis, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? DemoServis, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

DemoServis, spol. s r.o.

Adresa: Smetanova 1390

  562 01 Ústí nad Orlicí

  ?eská republika

Telefon +420 465 525 071


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava