Banner

Drumel a Co, s.r.o. ?eská T?ebová | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Drumel a Co, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Drumel a Co, s.r.o.

Adresa: Felixova 357

  560 02 ?eská T?ebová

  ?eská republika

Telefon +420 465 532 239

Fax +420 465 532 239

Email nejedly@drumel.cz

Web http://www.drumel.cz


Další informace

Nabízíme nákladní a osobní vnitrostátní silni?ní autodopravu a práce autoje?ábem.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava