Banner

Fitramp, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Fitramp, s.r.o.

Adresa: Jamné nad Orlicí 269

  561 65

  ?eská republika

Telefon +420 465 649 118


Další informace

Provoz nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava