Banner

HAAS, s.r.o. Moravská T?ebová-P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

HAAS, s.r.o.

Adresa: Olomoucká 745/49

  571 01 Moravská T?ebová-P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 310 136


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava