Banner

Helmut Scholze - HELITRANS Moravská T?ebová-P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Helmut Scholze - HELITRANS
Autodoprava - kontakty

Helmut Scholze - HELITRANS

Adresa: Dukelská 1192/51

  571 01 Moravská T?ebová-P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 312 194

Fax +420 461 315 499

Email helitrans@quick.cz


Další informace

Nabídka služeb pozemní nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava