Banner

Jan Golas Poli?ka-Horní P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Golas

Adresa: M. Bureše 808

  572 01 Poli?ka-Horní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 724 550


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava