Banner

Jan Golas Poli?ka-Horní P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Golas

Adresa: M. Bureše 808

  572 01 Poli?ka-Horní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 724 550


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava