Banner

Jaroslav Hor?i?ka B?ehy | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Hor?i?ka
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Hor?i?ka

Adresa: Bahníkova 6

  535 01 B?ehy

  ?eská republika

Telefon +420 466 952 412


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka