Banner

Jaroslav Hor?i?ka B?ehy | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Hor?i?ka
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Hor?i?ka

Adresa: Bahníkova 6

  535 01 B?ehy

  ?eská republika

Telefon +420 466 952 412


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka