Banner

Jaroslav Kalous Žamberk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kalous

Adresa: 28. ?íjna 1327

  564 01 Žamberk

  ?eská republika

Telefon

Email jardakalous@seznam.cz

Web http://www.jardakalous.autodoprava.com


Další informace

P?eprava paletového zboží po celém území ?R.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava