Banner

Jaroslav Kalous Žamberk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kalous

Adresa: 28. ?íjna 1327

  564 01 Žamberk

  ?eská republika

Telefon

Email jardakalous@seznam.cz

Web http://www.jardakalous.autodoprava.com


Další informace

P?eprava paletového zboží po celém území ?R.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava