Banner

Jaroslav Kalous Žamberk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kalous

Adresa: 28. ?íjna 1327

  564 01 Žamberk

  ?eská republika

Telefon

Email jardakalous@seznam.cz

Web http://www.jardakalous.autodoprava.com


Další informace

P?eprava paletového zboží po celém území ?R.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka