Banner

Jaroslav Mazura Žamberk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Mazura

Adresa: 17. listopadu 1320

  564 01 Žamberk

  ?eská republika

Telefon +420 465 611 544


Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava