Banner

Josef Haidinger | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Haidinger

Adresa: Sušice 14

  538 03

  ?eská republika

Telefon +420 376 528 677


Další informace

Nabídka služeb silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka