Banner

Josef Haidinger | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Haidinger

Adresa: Sušice 14

  538 03

  ?eská republika

Telefon +420 376 528 677


Další informace

Nabídka služeb silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava