Banner

Josef Haso? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Haso?

Adresa: Radim?? 374

  569 07

  ?eská republika

Telefon +420 461 594 175


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka