Banner

Karel Pavelka Lázn? Bohdane? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Pavelka

Adresa: Pernštýnská 248

  533 41 Lázn? Bohdane?

  ?eská republika

Telefon +420 466 924 278


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava