Banner

Karel Pavelka Lázn? Bohdane? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Pavelka

Adresa: Pernštýnská 248

  533 41 Lázn? Bohdane?

  ?eská republika

Telefon +420 466 924 278


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava