Banner

KAVA - TRANS s.r.o. Hroch?v Týnec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? KAVA - TRANS s.r.o.
Autodoprava - kontakty

KAVA - TRANS s.r.o.

KAVA - TRANS s.r.o.

Adresa: Riegrova 9

  538 62 Hroch?v Týnec

  ?eská republika

Telefon

Email autodopravavanek@seznam.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní a mezinárodní autodopravu nákladními vozy od 1 do 26 tun. Nabízíme p?epravu nebezpe?ných náklad?, p?epravu ADR.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava