Banner

KPK LOGISTIC, spol. s r.o. Vysoké Mýto-Litomyšlské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? KPK LOGISTIC, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

KPK LOGISTIC, spol. s r.o.

Adresa: Husova ev.?. 452

  566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 465 320 716

Email jaroslav.kavina@kpklogistic.cz


Další informace

Nabídka mezinárodní i vnitrostátní dopravy, spedice a skladování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava