Banner

Krn, spol. s r.o. Svitavy-P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Krn, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Krn, spol. s r.o.

Adresa: Lidická 1340/9

  568 02 Svitavy-P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 530 139

Fax +420 461 531 134

Email krn@wo.cz


Další informace

Nabídka automobilové nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava