Banner

Krn, spol. s r.o. Svitavy-P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Krn, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Krn, spol. s r.o.

Adresa: Lidická 1340/9

  568 02 Svitavy-P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 530 139

Fax +420 461 531 134

Email krn@wo.cz


Další informace

Nabídka automobilové nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava