Banner

Krn, spol. s r.o. Svitavy-P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Krn, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Krn, spol. s r.o.

Adresa: Lidická 1340/9

  568 02 Svitavy-P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 461 530 139

Fax +420 461 531 134

Email krn@wo.cz


Další informace

Nabídka automobilové nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava