Banner

Kubový, s.r.o. Choce? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kubový, s.r.o.

Adresa: Pernerova 80

  565 01 Choce?

  ?eská republika

Telefon +420 465 473 549


Další informace

Zajiš?ování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava