Banner

Ladislav Liebich | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ladislav Liebich

Adresa: Dolní ?ermná 307

  561 53

  ?eská republika

Telefon +420 465 393 138


Další informace

Nabídka p?epravních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka