Banner

Libor Michalec Vysoké Chvojno | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Libor Michalec

Adresa: Albrechtická 128

  533 21 Vysoké Chvojno

  ?eská republika

Telefon +420 466 989 222


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava