Banner

Martin Ady | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Martin Ady

Adresa: Bukovka-Hab?inka 31

  533 41

  ?eská republika

Telefon +420 728 517 813

Email ady.martin@centrum.cz


Další informace

Dovoz písku a št?rku, odvoz stavební suti, zemní práce a demolice.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava