Banner

Martin Transport, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Martin Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Martin Transport, s.r.o.

Martin Transport, s.r.o.

Adresa: Choce?-Dvo?isko 51

  565 01

  ?eská republika

Telefon +420 465 471 519

Fax +420 465 473 843

Email info@martintransport.cz

Web http://www.martintransport.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:30 – 15:00

Další informace

Nákladní silni?ní doprava specializovaná na rozvoz a p?epravu potravin, osobní doprava. Pro zajišt?ní služeb zejména na území ?R používáme chladicí a mrazicí vozy. Dále nabízíme servis vozidel, prodej náhradních díl? a použité dopravní techniky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava