Banner

MGM Transport, s.r.o. Pardubice-Polabiny | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MGM Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

MGM Transport, s.r.o.

Adresa: Ohrazenická 310

  530 09 Pardubice-Polabiny

  ?eská republika

Telefon +420 466 616 258

Fax +420 466 616 258


Další informace

Zabýváme se nákladní silni?ní dopravou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka