Banner

Milan Dragoun | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Dragoun

Adresa: Týniš?ko 3

  566 01

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Nabídka nákladní dopravy. Odvoz písku, suti, kamene a betonu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka