Banner

Miroslav Ku?era Pardubice-Bílé P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Ku?era

Adresa: Zají?kova 363

  530 03 Pardubice-Bílé P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 654 318


Další informace

Nabízíme nákladní silni?ní p?epravu, provádíme technické zkoušky a analýzy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava