Banner

Nika Chrudim, s.r.o. Chrudim IV | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Nika Chrudim, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Nika Chrudim, s.r.o.

Adresa: Tovární 1112

  537 01 Chrudim IV

  ?eská republika

Telefon +420 469 775 351

Email nika@nika-chrudim.cz

Web http://www.nika-chrudim.cz


Další informace

Firma se zabývá mezinárodní a vnitrostátní kamiónovou p?epravou. P?eprava sypkých hmot. Provád?ní prací s pomocí je?ábu, bouracích a zemních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava