Banner

O.S.K. MECHANIZACE, s.r.o. Chrast | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? O.S.K. MECHANIZACE, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

O.S.K. MECHANIZACE, s.r.o.

Adresa: Tylova 576

  538 51 Chrast

  ?eská republika

Telefon +420 469 666 532

Fax +420 469 666 532

Email mechanizace@osk.cz


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy. Poskytování zemních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka