Banner

OBH, s.r.o. Letohrad | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

OBH, s.r.o.

Adresa: Divadelní 428

  561 51 Letohrad

  ?eská republika

Telefon +420 465 620 484


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka